1. mezioborová konference 16. 09. 2022
OPTIMALIZACE PÉČE O PACIENTA K OPERACI PLIC
Brno, kampus MUNI


ZÁMĚR KONFERENCE
Teodor Horváth

Scházíme se, abychom se soustředili na ERAS směrnici ESTS. Má 45 položek a 314 citací. Vysoká ambice na jedno dopoledne. Dramatická, intenzivní. Připravený protokol není otrocký. Naopak! Dává plnou svobodu odchylným rozhodnutím. Učinit rozhodnutí znamená zároveň přijmout a nést zodpovědnost. Aby se rozhodnutí lépe přijímaly a byly plodnější, je dobré je evidovat, poté zpětně analyzovat a zároveň studovat ve světle výsledků rozhodnutí alternativních, třeba i protichůdných. K tomu slouží výstavba protokolu. Čím větší množství zkušeností a poznatků takto nashromáždíme, tím budou naše rozhodnutí přiléhavější. To jest samo o sobě pozváním k integraci: čím přesnější rozbor, tím zralejší závěry, tím strmější cesta vzhůru k brilanci počínání a konsilienci – jednotě poznání. Kolemoperační péče má svá pravidla. Stejně jako je má operativa. Protože přinášejí dobré výsledky, používáme je rádi. Jsou osvědčená. Přitom každé pravidlo má své výjimky a nesmíme se ostýchat je hledat a uplatňovat.
Navíc, jak praví klasik: “Panta rei”. Čili ke všem novinkám je potřeba průběžně a střízlivě zaujímat zodpovědný postoj. Nescházíme se tedy proto, abychom odešli sešněrovaní, ale abychom se učili svobodě činit nezávislá a zodpovědná rozhodnutí – v souladu s poznáním a vývojem oboru. Ani si nemysleme, že budeme nositeli jediné pravdy. Vždycky je možné předložit alternativní scénáře. Ale chceme-li být pravdiví, diskutujme je v širokém plenéru. Domluvme se na společné cestě vpřed a průběžně její směr korigujme. Teprve poté ji můžeme označit za zdůvodněnou.
Připomeňme si prostý fakt, že jazýčkem na vahách naší profesní dokonalosti nejsou ani fenomenální manuální zručnost, ani poslední technické vymoženosti, ani nejnovější poznatky vědy, po nichž samozřejmě a legitimně všichni prahneme, ale je jím pacient.
Začněme tedy společně hledat a označme správný směr ke korektnímu výkladu našeho protokolu ERATS.


 

Přednost chirurgické kliniky FN Brno prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. a doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc., vedoucí Vysoce specializovaného centra pneumoonkochirurgie ve FN Brno


Program konference

1) ZÁMĚR KONFERENCE, Teodor Horváth
2) VSTUPNÍ KOMUNIKACE A PORADENSTVÍ, Dana Sochorová
3) NUTRIČNÍ PODPORA, Štěpán Tuček
4) ANÉMIE U PACIENTA K RESEKCI PLIC, Jan Kamelander
5) PLICNÍ REHABILITACE A PREHABILITACE, Martin Hartman
6) ARYTMOLOGIE: FIBRILACE SÍNÍ, Samuel Lietava
7) ANESTEZIOLOGIE, Kamil Hudáček, Václav Kališ, Tomáš Koláček
8) POHLED SESTRY, Zdeňka Knechtová & Miriam Marková
9) PROŽITKY JEDNÉ PACIENTKY, Hana Mikulová
10) PARADOX VČASNEJ DIAGNOSTIKY, Milan Krajčovič
11) SYSTÉM CZ-DRG V HRUDNÍ CHIRURGII Tomáš Pavlík & Zbyněk Bortlíček & Miroslav Zvolský & Markéta Bartůňková & Ladislav Dušek
12) REGULACE DÝCHÁNÍ, Tomáš Ledvina & Jan Ledvina
13) INDOCYANINOVÁ ZELEŇ. Dominik Madea
14) ERAS směrnice ESTS
Hlavička ERATS protokolu
15) ERATS protokol
16) Organizační směrnice ESTS
17) NÁSTROJE J&J, Lukáš Procházka
18) INSTRUMENTÁRIUM PRO UNIPORTÁLNÍ HRUDNÍ CHIRURGII SPOLEČNOSTI SCANLAN, Jiří Trtík


Fotogalerie je ZDE


Prezentace lektorů jsou ZDE


Rukojet ERATS C1 je ZDE


POŘADATEL
Vysoce specializované centrum pneumoonkochirurgie FN a LF MU Brno
ve spolupráci s OSL ČLK Brno město, CBC Vznik a Magistrátem města Brna
ODBORNÝ GARANT
T. Horváth
Chirurgická klinika FN Brno telef 532 232 983 e-pošta 46543@mail.muni.cz
Vzdělávací akce České lékařské komory ID 107526 viz Stavovský předpis ČLK č. 16