CBC Vznik s.r.o.

CZ/EN

CBC

Pro odborníky

Sídlo

O nás


Concept B CZ

PREAMBULE

Plicní rakovina významně ovlivňuje jednotlivce i společnost. Úmrtnost nemoci je vysoká a její negativní osobní, společenské i ekonomické následky jsou významné. Snížení výskytu plicní rakoviny a její úmrtnosti jsou dosažitelné soustředěním se na časné stadium nemoci a komplexní péči. Programová strategie CBC věnuje stejné úsilí diagnostice, léčbě, výzkumu, zpracování dat, výchově i dispenzarizaci. V jejím centru je zdraví jedince.

THORaxUN®
je iniciativou CBC Vznik, která usiluje o vzájemný průnik odborných dovedností rozmanitých lékařských oborů pěstováním spolupráce. Jejím cílem je nezávislé a plodné splynutí jednotlivých článků státních, nestátních, akademických a výzkumných zařízení včetně průmyslových i veřejné správy v optimalizaci zdravotní péče o konkrétního nemocného.

 

Marie Horváthová

 Teodor Horváth

doktorka medicíny

hrudní chirurg


poslední změna 02072020

webmaster: pethan@seznam.cz