CBC Vznik s.r.o.

CZ/EN

CBC

Pro odborníky

Sídlo

O nás


Concept B CZ

PREAMBULE

Plicní rakovina významně ovlivňuje jednotlivce i společnost. Úmrtnost nemoci je vysoká a její negativní osobní, společenské i ekonomické následky jsou významné. Snížení výskytu plicní rakoviny a její úmrtnosti jsou dosažitelné soustředěním se na časné stadium nemoci a komplexní péči. Programová strategie CBC věnuje stejné úsilí diagnostice, léčbě, výzkumu, zpracování dat, výchově i dispenzarizaci. V jejím centru je zdraví jedince.

THORaxUN®
je iniciativou CBC Vznik, která usiluje o vzájemný průnik odborných dovedností rozmanitých lékařských oborů pěstováním spolupráce. Jejím cílem je nezávislé a plodné splynutí jednotlivých článků státních, nestátních, akademických a výzkumných zařízení včetně průmyslových i veřejné správy v optimalizaci zdravotní péče o konkrétního nemocného.

  

Marie Horváthová

 Teodor Horváth

doktorka medicíny

hrudní chirurgMUDr. Teodor Horváth

Vedoucí Vysoce specializovaného centra pneumoonkochirurgie Brno se narodil na Slovensku v r. 1953, promoval na Fakultě Všeobeného lékařství Univerzity Karlovy v Praze v r. 1979. Všestrannou chirurgickou erudici nabyl v 80-letech v severních Čechách, v 90-letech získal vhled do onkochirurgie na Masarykově onkologickém ústavu v Brně a byl zasvěcen do časné léčby rakoviny plic na Tokyo Medical University. Dizertaci na toto téma obhájil v roce 2000.
Od r. 2010 je docentem chirurgie Lékařské fakulty Masarykovy University ve Fakultní nemocnici Brno; je českým průkopníkem plicní segmentektomie pro nádor; iniciátorem Programu Časný nádor plic C34_CIS (1999) soustřeďujícím diagnostiku, léčbu, výzkum a edukaci pod jednu střechu; protagonistou autofluorescenční bronchoskopie včetně jejího začlenění do algoritmů české zdravotní péče (2002); původcem Českých národních standardů chirurgické léčby rakoviny plic (2006); pionýrem české non-intubační hrudní chirurgie od r. 2016 a delegátem České lékařské komory (2019). Členství: Česká chirurgická společnost, ČaS PFS, ESTS, ERS a IASLC.

 NITS RATIONALE

Co znamená non-intubační hrudní chirurgie ve své klasické (NITS i.e. Non-intubated Thoracic Surgery) anebo modernizované (NIVATS i.e. Non-intubated Videoassisted Thoracic Surgery) formě? Průnik západních pojmů fyziologické operativy (František Burian), jednoty poznání (Edward O. Wilson) a udržitelného rozvoje (Gro Harlem Brundtland) s východní dovedností a odvahou (Jin-Shing Chen). Je novým pozváním k poznávání tajemství dýchání (Edward Babák; Ya-Jung Cheng).

Symposium NITS CZ 2018    Symposium NITS CZ 2019 

 Mezioborová konference 16. 9. 2022
OPTIMALIZACE PÉČE O PACIENTA K OPERACI PLIC
I.

Brno, kampus MUNI

ZDE


Mezioborová konference 20. 1. 2023
OPTIMALIZACE PÉČE O PACIENTA K OPERACI PLIC
II.

Brno, kampus MUNI

ZDE


Mezioborová konference 9. 6. 2023
OPTIMALIZACE PÉČE O PACIENTA K OPERACI PLIC
III.

Brno, kampus MUNI

ZDE


Mezioborová konference 1. - 2. 11. 2023
OPTIMALIZACE PÉČE O PACIENTA K OPERACI PLIC
IV.

ZDE


MERATS

Účel MERATS
MUNI Studie podpory zotavení v hrudní chirurgii

Podkladem tříleté studie (2023-2025) náležící do kategorie lékařem iniciovaných je Směrnice Evropské společnosti hrudních chirurgů klasifikující postupy pro zlepšení péče o hrudně chirurgického pacienta. Výzkum je zaměřený na variabilitu řešení elektronicky evidovaných položek ERAS protokolu ESTS. Výsledkem bude shromáždění původního materiálu pro exaktní rozhodovací proces jak medicínský, tak organizační. Práce na ní je dobrovolná.

Rationale MERATS
K správnému rozhodování jsou potřebné spolehlivé údaje. Záměrem MERATS je opatřit příslušné informace uplatněním Směrnice pro zlepšení zotavení po operaci plic (EJCTS 55 (2019) 91-115). Studie předpokládá různost legitimních řešení identických položek, která plyne z běžné praxe. Každá položka protokolu nabízí čtyři možnosti uskutečnění: 1 ano 0 ne 2 upraveno 3 jiné. Všichni participující specialisté přispívají do společné databáze a nezávisle z ní čerpají. Všechna nakládání s danou položkou jsou evidovaná a zdůvodněna. Výsledky jsou předmětem sledování a rozborů. K nalezení optimálních řešení slouží elektronické zpracování dat.
Analýza výsledků umožní autentická rozhodnutí v uvažované inovaci jednotlivých položek.
Cílem tříleté studie (2023-2025) náležící do kategorie lékařem iniciovaných je zlepšení péče o hrudně chirurgického pacienta. Výzkum je zaměřený na variabilitu řešení elektronicky evidovaných položek ERAS protokolu ESTS. Výsledkem bude shromáždění původního materiálu pro exaktní rozhodovací proces medicínský i organizační. Práce na ní je dobrovolná. Zájem o účast vítaný.
 poslední změna 0206 2023

webmaster: pethan@seznam.cz