CBC Vznik s.r.o.

CZ/EN

CBC

Pro odborníky

Sídlo

O nás


Concept B CZ

PREAMBULE

Plicní rakovina významně ovlivňuje jednotlivce i společnost. Úmrtnost nemoci je vysoká a její negativní osobní, společenské i ekonomické následky jsou významné. Snížení výskytu plicní rakoviny a její úmrtnosti jsou dosažitelné soustředěním se na časné stadium nemoci a komplexní péči. Programová strategie CBC věnuje stejné úsilí diagnostice, léčbě, výzkumu, zpracování dat, výchově i dispenzarizaci. V jejím centru je zdraví jedince.

THORaxUN®
je iniciativou CBC Vznik, která usiluje o vzájemný průnik odborných dovedností rozmanitých lékařských oborů pěstováním spolupráce. Jejím cílem je nezávislé a plodné splynutí jednotlivých článků státních, nestátních, akademických a výzkumných zařízení včetně průmyslových i veřejné správy v optimalizaci zdravotní péče o konkrétního nemocného.

NITS RATIONALE
Co znamená non-intubační hrudní chirurgie ve své klasické (NITS i.e. Non-intubated Thoracic Surgery) anebo modernizované (NIVATS i.e. Non-intubated Videoassisted Thoracic Surgery) formě? Průnik západních pojmů fyziologické operativy (František Burian), jednoty poznání (Edward O. Wilson) a udržitelného rozvoje (Gro Harlem Brundtland) s východní dovedností a odvahou (Jin-Shing Chen). Je novým pozváním k poznávání tajemství dýchání (Edward Babák; Ya-Jung Cheng).

Symposium NITS CZ 2016    Symposium NITS CZ 2018    Symposium NITS CZ 2019 

  

Marie Horváthová

 Teodor Horváth

doktorka medicíny

hrudní chirurgMUDr. Teodor Horváth

Vedoucí Vysoce specializovaného centra pneumoonkochirurgie Brno se narodil na Slovensku v r. 1953, promoval na Fakultě Všeobeného lékařství Univerzity Karlovy v Praze v r. 1979. Všestrannou chirurgickou erudici nabyl v 80-letech v severních Čechách, v 90-letech získal vhled do onkochirurgie na Masarykově onkologickém ústavu v Brně a byl zasvěcen do časné léčby rakoviny plic na Tokyo Medical University. Dizertaci na toto téma obhájil v roce 2000.
Od r. 2010 je docentem chirurgie Lékařské fakulty Masarykovy University ve Fakultní nemocnici Brno; je českým průkopníkem plicní segmentektomie pro nádor; iniciátorem Programu Časný nádor plic C34_CIS (1999) soustřeďujícím diagnostiku, léčbu, výzkum a edukaci pod jednu střechu; protagonistou autofluorescenční bronchoskopie včetně jejího začlenění do algoritmů české zdravotní péče (2002); původcem Českých národních standardů chirurgické léčby rakoviny plic (2006); pionýrem české non-intubační hrudní chirurgie od r. 2016 a delegátem České lékařské komory (2019). Členství: Česká chirurgická společnost, ČaS PFS, ESTS, ERS a IASLC.poslední změna 04082022

webmaster: pethan@seznam.cz