II. konference
OPTIMALIZACE PÉČE O PACIENTA K RESEKCI PLIC
 UNIVERZITNÍ KAMPUS BRNO 20. 1. 2023, B11/334


Program konference

9:00 POZVOLNÝ SLET K NEFORMÁLNÍ SNÍDANI S VOLNOU DISKUSÍ

10:00 ZAHÁJENÍ
M. Repko, děkan LF MU, I. Rovný, ředitel FNB, S. Dobeš předseda OSL ČLK
10:10
10:20 L1C2 STUDIE MERATS T. Horváth, CHK
Prezentace je ke stažení ZDE
10:30 L2C2 NÁVRH TABULKY MERATS L. Kováčová, T. Pavlík ÚZIS
Prezentace je ke stažení ZDE
10:40 L3C2 PŘEDOPERAČNÍ REHABILITACE F. Dosbaba, M. Hartman Odd. RHB
Prezentace je ke stažení ZDE
10:50 L4C2 MÉNĚ OBVYKLÁ FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ PLIC Z. Merta, OFVKNPT
Prezentace je ke stažení ZDE
11:00 L5C2 DEFICITY PERIOPERAČNÍ NUTRICE Š. Tuček, II. IHOK
Prezentace je ke stažení ZDE
11:10 L6C2 PERIOPERAČNÍ HOSPODAŘENÍ SE ŽELEZEM J. Kamelander, OKH
Prezentace je ke stažení ZDE
11:20 L7 C2 CHYBY V LÉČBĚ PORUCH RYTMU S. Lietava I. IKK
Prezentace je ke stažení ZDE
11:30 L8C2 CHIRURGIE MEZOTELIOMU M. Szkorupa, CHK FNOL
Prezentace je ke stažení ZDE
11:40 L9 C2 HRUDNÍ CHIRURGIE V NIZOZEMÍ J. Klein, Chir. BN Zlín
Prezentace je ke stažení ZDE
11:50 L10C2 HRUDNÍ CHIRURGIE V NĚMECKU A. Hudáč, Ústí nad Labem
Prezentace je ke stažení ZDE
12:00 L11C2 PROGRAM ČASNÉHO ZÁCHYTU CA PLIC: N.B. MBO T. Horváth, CHK
Prezentace je ke stažení ZDE
12:10 L12C2 PŘÍBĚH PACIENTA POKRAČUJE M. Krajčovič - osobní sdělení
Prezentace je ke stažení ZDE
12:20 L13C2 NGS - NEXT GENERATION SEQUENCING - P. Fabián MOÚ
Prezentace je ke stažení ZDE
12:30 L14C2 REGULACE DÝCHÁNÍ J. Ledvina a T. Ledvina LF MU Brno
Prezentace je ke stažení ZDE
12:40 L15C2 INDOCYANINOVÁ ZELEŇ II P. Šebej PřF MU
Prezentace je ke stažení ZDE
L16C2 PLENÁRNÍ ZÁVĚR A VÝHLED

13.00 DOTEK RYZÍ MORAVY Mužský pěvecký sbor Ratíškovice
POLEDNÍ OBČERSTVENÍ a POZVOLNÝ ODLET
 


Rukojet MERATS C2 je ZDE


Fotoreport z konference je ZDE


v plánu
III. konference
OPTIMALIZACE PÉČE O PACIENTA K RESEKCI PLIC
 UNIVERZITNÍ KAMPUS BRNO 9. 6. 2023


POŘÁDÁ
CHK FN a LF MU Brno
ve spolupráci s OSL ČLK Brno město, CBC Vznik a Magistrátem města Brna
ODBORNÝ GARANT T. Horváth
Chirurgická klinika FN Brno telef 532 232 983 e-pošta 46543@mail.muni.cz
Vzdělávací akce České lékařské komory viz Stavovský předpis ČLK č. 16